Techninių tekstų vertimo paslaugos

Techniniu vertimu dažniausiai apibendrintai vadinama specializuotų tekstų vertimo paslauga. Techninės kalbos vertimas apima daugybę mokslo sričių ir yra itin sudėtingas, specifinių kalbinių, techninių ir technologinių žinių reikalaujantis darbas, kurį atlieka geriausi vertimo specialistai, turintys atskirą tam tikros srities išsilavinimą ir šio darbo patirties. Kitaip tariant, medicininius dokumentus ar medicinos srities tekstus vers medikas, medicinos įrangos instrukcijas vers puikiai užsienio kalbą išmanantis techninės kalbos vertėjas konsultuodamasis su medicinos ar farmacijos specialistu, informacinių technologijų ar techninius tekstus vers IT ir techninių sričių vertimo specialistai (mechanikos, chemijos, statybos ir inžinerijos, architektūros, logistikos, aplinkosaugos, žemės ūkio technikos, automobilių pramonės ir pan.).

 

Medicinos, teisės, finansų, verslo ar technikos srities tekstų vertimui keliami itin aukšti reikalavimai, daug dėmesio skiriama terminų tikslumui ir nuoseklumui, numeracijos, teksto struktūros ir formato išlaikymui. Atlikdami techninį vertimą, į darbą pasitelkiame pagalbinius vertėjo įrankius, naudojame vertimo programas, padedančias kaupti techninės kalbos terminų bazę. Techniniams vertimams įprastai skiriamas ilgesnis vertimo terminas, įvertinamas konsultacijoms su atitinkamais specialistais skiriamas laikas, neretai reikalingas papildomas teksto formatavimas ar maketavimas. Dėl šių priežasčių techninio vertimo kaina yra didesnė už bendro pobūdžio tekstų vertimo kainą.

 

„Titras“ vertimų biuro vertėjai specializuojasi šiose srityse:
  • Technikos ir mechanikos tekstų vertimas
  • Finansinių ir apskaitos dokumentų vertimas
  • Komercinių ir reklamos tekstų vertimas
  • Medicinos ir farmacijos tekstų vertimas
  • Teisinių ir juridinių dokumentų vertimas
  • Mokslinių tekstų ir straipsnių vertimas
  • Informacinių technologijų sričių tekstų vertimas
  • Aplinkosaugos ir žaliosios politikos tekstų vertimas
  • Logistikos ir automobilių pramonės sričių vertimas