Vertimo tvirtinimas vertimų biuro antspaudu 

Išverstus dokumentus tvirtiname vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu. Privalumai:

 • Greičiau (mažesnės laiko sąnaudos, galima patvirtinti ne darbo valandomis ir savaitgalį)
 • Patogiau (nebūtina pristatyti dokumentų, pakanka fotografuotos ar skenuotos kopijos)
 • Šiuolaikiškiau (užsakykite vertimą būdami bet kuriame pasaulio taške ir gaukite patvirtintą vertimą į savo el. paštą)
 • Pigiau (nėra transporto išlaidų, dokumento tvirtinimo biuro antspaudu kaina 3,00 Eur)

 

Notarinis vertimo tvirtinimas notaro biure

Verčiamus dokumentus, jų kopijas ir vertėjo parašą tvirtiname notariškai. Notarinio tvirtinimo eiga:

 • Į vertimų biurą Panevėžyje (Nemuno g. 79) pristatomi oficialūs dokumentai
 • Aptariama dokumentų vertimo kalba, terminas, apostilės klausimas
 • Pradedamas vertimas, rezervuojamas laikas pas notarą
 • Išversti dokumentai ruošiami tvirtinti, susegami
 • Notaras patvirtina dokumentus ar jų nuorašus ir vertėjo parašo tikrumą
 • Patvirtinti dokumentai grąžinami klientui (biure, registruotu laišku arba pristačius nurodytu adresu)

 

Apostile žymėtų dokumentų vertimas

Prieš verčiant Lietuvoje išduotus dokumentus į kitą kalbą, svarbu sužinoti, ar bus reikalingas dokumentų legalizavimas, t. y. dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas. Dažniausiai jis reikalingas, kai verčiami itin svarbūs oficialūs dokumentai, o jo reikia tam, kad vienos valstybės išduotus dokumentus galėtų priimti ir svarstyti kitos valstybės institucijos. Įprastinis dokumentų tikrumo patvirtinimo būdas yra ženklinimas pažyma Apostille.

 • Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai apostile tvirtinami tais atvejais, kai juos ruošiamasi pateikti prie Hagos konvencijos prisijungusioje užsienio valstybėje (jei priimančioji institucija nenumato kitaip)
 • Apostille pažymą išduoda Lietuvos notarai į juos kreipiantis tiesiogiai arba Užsienio reikalų ministerija, kai kreipiamasi per diplomatinę atstovybę
 • Apostile tvirtinami oficialūs Lietuvos institucijų, savivaldybių, teismo ar prokuratūros pareigūnų, notarų išduoti dokumentai, pvz., asmens tapatybės dokumentai, gimimo liudijimai, santuokos liudijimai, aukštojo mokslo diplomai, sertifikatai, fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai (dokumentų registracijos arba jų buvimo tam tikrą dieną patvirtinimai; parašų oficialūs ir notariniai liudijimai)
 • Apostilizuotus dokumentus pateikus vertimo biurui, atliekamas dokumentų ir apostilės vertimas, originalūs dokumentai ir šių dokumentų nuorašai su vertimu pateikiami notarui tvirtinti. Notaras patvirtina, kad nuorašo turinys atitinka originalaus dokumento turinį ir pasirašiusio vertėjo parašo tikrumą.
 • Užsienyje išduotus ir apostile žymėtus dokumentus pristatykite į mūsų vertimų biurą – mes juos išversime kuo greičiau ir patvirtinsime pas notarą.