„Titras“ vertimų biure teikiamos įvairių dokumentų vertimo paslaugos iš ir į lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, latvių, estų, norvegų, švedų, suomių, danų, olandų ir kitas kalbas. Jūsų pageidavimu visus vertimus tvirtiname vertimų biuro antspaudu arba pas notarą. Atliekame skubų dokumentų vertimą, tačiau ši galimybė visada detaliai aptariama su vertimo projektų vadovu, nes toks vertimo užsakymas turi būti tiksliai suderintas ne tik su vertėju (ypač retų kalbų vertėjais ir užsienyje gyvenančiais vertimo specialistais), bet ir su notaru. Jei jums reikalingas specifinių dokumentų vertimas, kurių toliau pateiktame sąraše nėra, susisiekite su mūsų vertimo projektų vadovu – padėsime bet kokiu vertimo klausimu ir pasiūlysime palankias vertimo sąlygas.

 

Asmens dokumentų vertimas

Dažniausiai verčiami asmens dokumentai: pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas, gimimo įrašas arba gimimo liudijimas, santuokos liudijimas, ištuokos liudijimas, teistumo (neteistumo) pažyma, pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą, pažyma apie šeimos sudėtį arba šeiminę padėtį, įgaliojimas, prašymas, leidimas išvykti į užsienį, sutikimas, deklaracija, testamentas, pažyma iš darbovietės ir kt.

 

Mokslo ir išsilavinimo dokumentų vertimas

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, brandos atestatas, aukštojo mokslo diplomas, priedėlis arba priedas, gyvenimo aprašymas, atestacijos pažymėjimas, kvalifikacijos pažymėjimas, akademinės pažymos (aukštosios mokyklos pažyma apie studijas, pažyma apie stipendiją), paraiška universitetui dėl priėmimo, paraiška dėl stipendijos skyrimo, kalbos mokėjimą įrodantys sertifikatai, kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, diplomai ir kt.

 

Medicinos įstaigų dokumentų vertimas

Nedarbingumo pažymėjimas, privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma, išrašai iš medicininių dokumentų, specialistų išrašai, gydytojo pažymos, asmens sveikatos istorija, gydymo stacionare ligos istorija, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas, ambulatorinio gydymo kortelė, magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų išvados ir kt.

 

Įmonių darbo ir apskaitos dokumentų vertimas

Registracijos (steigimo) dokumentai, įstatai, darbo sutartys, darbo pažymėjimai, bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartys, susitarimai, įgaliojimai, išrašai iš registrų centro, sertifikatai, licencijos, atestatai, pirkimo–pardavimo sutartys, priėmimo–perdavimo aktai, krovinių vežimo sutartys, lydraščiai, važtaraščiai, eksporto dokumentacija, muitinės dokumentai, deklaracijos, finansinės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos, aktai, protokolai, prašymai, komerciniai pasiūlymai ir kt.

 

Teisinių dokumentų vertimas

Sutartys, prašymai, pareiškimai, protokolai, bylos, procesiniai dokumentai, teisės aktai, apostilė, teisėsaugos institucijų dokumentai (policijos, prokuratūros, teismų, notarų biurų, advokatų, antstolių kontorų).